PV  - Réunion ordinaire – Samedi, 12 décembre 2015

Présents – Aanwezig : Mevr. C. Arnould, M.-A. Buelens, J. van den Akker et Gh. Moucharte, et MM. J. van Heesch, P. Assenmaker, J.-M. Doyen, D. Engels, Fr. de Callataÿ, N. Meunier, M. Wauthier, J.-Cl. Thiry, N. Tasset, Chr. Lauwers, H. Pottier, Y. De Craemere, J. Enters, Ph. Sadin, Ph. Graulich, J. Laureys.

Excusés – Verontschuldigd : Mevr. A. Pourbaix-Van Haeperen, H. Taymans, Chr. Logie ; MM. Fr. de Callataÿ, H. Dewit, J. Moens, R. Waerzeggers, H. Vanhoudt, J.-Cl. Martiny, F. van Baelen, R. De Marie.

David ENGELS, Une nouvelle chronologie pour les monnayages de Frataraka. L’apport des sources historiques

David Engels (ULB) enquired into the nature of Frataraka rule over Persia in order to better understand the interactions between the Seleucid house and the Iranian aristocracies. Most scholars assume that the Frataraka superseded regular Seleucid administration, aiming at complete independence from Hellenistic influence and the re-establishment of Iranian rule. Others, however, consider them as minor dynasts with rather reduced autonomy, whereby Achaemenid allusions in their iconography was complementary rather than an alternative to Seleucid allegiance. Engels added strongly to the credibility of the latter view by re-assessing the symbolic ambiguity of our numismatic evidence and by underlining the parallels between the Greek and Aramaic legends on some coins of Vahbarz and Arsaces I, the first Parthian ruler: both figured as karani, that is strategoi, which clearly reveals their subordinate positions. Literary sources were further adduced to demonstrate that it would be anachronistic to construct 3rd-century rebellions in terms of ethnic conflicts.

Publication: Engels, D., A New Frataraka Chronology, in: Latomus 72, 2013, 28-82.

 

Johan VAN HEESCH, Merovingische munten en hun Romeinse prototypes

Merovingische munten gebruiken als prototype meestal Byzantijnse goudmunten. Toch zijn er enkele zeldzame uitzondering waarbij de muntmeesters opteerden voor een prototype dat uit vroegere tijden stamt. Verschillende voorbeelden, de een al zekerder dan de ander, worden door de spreker voorgesteld. De aangehaalde prototypes gaan alle terug op munten uit de Romeinse keizertijd. De meest opvallende voorbeelden zijn die geïnspireerd op de  Urbs Roma- en de Gloria exercitus- nummi (zie foto) uit de vierde eeuw en op de “stralenkroonimitaties” uit het laatste kwart van de derde eeuw. Dat is niet zo verbazend, het gaat immers om de meest courante reeksen uit de gehele Romeinse muntslag.

Spreker haalt ook aan dat sommige prototypes teruggaan op munten van keizers waarvan de naam sterk gelijkt op die van de monetarius. In die gevallen lijkt het prototype doelbewust om die rede geselecteerd te zijn.

 

Fermer Sluiten Close

 

©  KBGN-SRNB, 2008-2021