Réunion d'été tenue à Malines, le 15 juin 2019

Zomervergadering gehouden in Mechelen op 15 juni 2019

 

Mechelen (Malines) est une destination privilégiée de nos réunions d’été. C’est en effet la cinquième fois, après 1848, 1903, 1938 et 1994, que la Société royale de Numismatique de Belgique y organisait une réunion. Grâce aux bons soins de Rudy Dillen, qui doit être remercié pour sa parfaite organisation de cette journée, nous avons été reçus dans le Paleis van de Grote Raad (Palais du Grand Conseil), dont la construction a commencé en 1526, et qui forme aujourd’hui la plus belle partie du Stadhuis (Hôtel de ville) de Mechelen. Nous avons tenu notre séance académique dans la Salle du Conseil, là même où se réunit de nos jours le Conseil communal. We werden er verwelkomd door Mevr. Fabienne Blavier, voorzitter van de Gemeenteraad van de stad Mechelen. Ons werkend lid Willy Geets gaf ons een belangwekkende uiteenzetting over de monetaire productie in Mechelen in de 14e en 15e eeuw.

Après un apéritif offert par la ville de Malines, nous avons déjeuné aux Salons Van Dijck, avant d’aller visiter le musée Hof van Busleyden.

De muntslag in Mechelen : van Lodewijk van Male tot Filips de Schone, 1357-1494

Lodewijk van Male, zilveren leeuw - dubbele groot, Gent en Mechelen

Filips de Stoute, nieuw gouden schild, Brugge, Gent en Mechelen

W. Geets startte met een toelichting over de bewogen geschiedenis van de Heerlijkheid van Mechelen met de nadruk op haar “Vlaamse periode”, van 1357 tot 1404. Tijdens deze periode werd er uitvoerig munt geslagen (goud en zilver) in Mechelen, voor rekening van Vlaanderen. Dit geschiedde onder Lodewijk van Male en Filips de Stoute. Daarna heeft Filips de Goede tussen 1454 en 1460 nog sporadisch van het Mechels atelier gebruik gemaakt. De laatste vorst die in Mechelen gemunt heeft was Filips de Schone.

W. Geets legde voornamelijk de nadruk op de grootte van de muntproductie in Mechelen en op de fysieke herkenbaarheid van de munten geslagen in Mechelen. Naast de foto’s die werden getoond presenteerde hij de snede, het allooi, het slagaantal en de uitgiftekoers. Waar mogelijk werd de reden opgegeven waarom er in Mechelen werd gemunt. De munten geslagen in Mechelen voor Gelderland werden eveneens getoond. Tot slot werd ook de nadruk gelegd op de muntslag in Walem, gemeente gefuseerd met Mechelen in 1976, waar Filips van Saint-Pol rond 1421 imitaties maakte van de drielander van Jan IV. Met een uitspraak van Ch. Baudelaire over Mechelen sloot hij af.

Voor meer informatie, zie W. Geets, De Mechelse muntslag onder Filips de Schone in context (1485-1494), 2017, 185 p.

©  KBGN-SRNB, 2008-2020