Réunion d'été à Utrecht (NL), le 16 et 17 juin 2017

Zomervergadering in Utrecht (NL), op 16 en 17 juni 2017

 


Het Genootschap was uitgenodigd op de viering van de 125ste verjaardag van onze Nederlandse zuster, die doorging op 16 en 17 juni 2017 in Utrecht, uitnodiging waarop wij graag ingingen, zeker ook omdat het Nederlands Genootschap goed was vertegenwoordigd op de viering van onze eigen 175ste verjaardag op 21 mei 2016.

Concreet had het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde voor die gelegenheid een tweedaags numismatisch congres georganiseerd in het Academiegebouw van de Universiteit van Utrecht. Hierbij konden de ca. 130 deelnemers kiezen uit drie keynotes en twaalf lezingen door sprekers uit Nederland, Duitsland en Groot-Brittannië. Het ging hierbij niet alleen om ‘gevestigde waarden’ zoals prof. Peter Spufford, maar ook om een aantal jonge vorsers, hetgeen aantoont dat ook in Nederland de numismatiek een dynamische wetenschappelijke discipline is, wat ook wordt bevestigd door het feit dat de voorzitter van het KNGMP, mr. Martin Bloemendal, tijdens het congres mocht aankondigen dat de Radboud Universiteit in Nijmegen een bijzonder professoraat numismatiek heeft ingesteld, dat vanaf 1 oktober 2017 wordt ingevuld door dr. Panagiotis Iossif, geen onbekende voor de lezers van ons Tijdschrift.

Naar verluidt zullen de akten van dit congres worden gepubliceerd in het JMP.

Daarnaast werd er ook een tentoonstelling georganiseerd met een 120-tal penningen gerelateerd aan het Nederlands Genootschap, aan Nederlandse numismatische kringen en Nederlandse numismaten, maar ook aan ons Genootschap. Onze zuster kon trouwens haar verzameling penningen ter plaatse al verrijken met de nieuwe zilveren penning van het KBGN, die voor de eerste keer werd uitgereikt tijdens het diner door onze ondervoorzitter, Huguette Taymans.

Een tiental leden van ons Genootschap waren aanwezig op deze viering, en enkele ervan werden trouwens door het KNGMP vereerd met een penning voor de diensten die ze hadden bewezen: Raf Van Laere voor zijn jarenlange medewerking aan de redactie van De Beeldenaar, Johan van Heesch die als referent van het congres optrad, en Jan Moens voor zijn redactioneel werk voor twee publicaties die n.a.v. de verjaardag werden uitgegeven.

Het reeds vermelde diner en de afsluitende receptie boden de gelegenheid om de vrienschapsbanden tussen de beide Genootschappen op een meer informele wijze verder aan te halen.

 

 

Fermer Sluiten Close
 

©  KBGN-SRNB, 2008-2020