Séance tenue à la Bibliothèque Royale à Bruxelles, le 18 février 2006

Vergadering in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel op 18 februari 2006

 

Présents – Aanwezig : Mevrn. S. Scheers, Gh. Moucharte, E. De Wilde-Dupon en M. Dupon en Dhrn. R. Van Laere (voorzitter), J. Moens (secretaris), J.-L. Dengis, J. Schoonheyt, Y. Kenis, M. Vancraenbroeck, R. Waerzeggers, H. Dewit, E. Schutyser, M. Gheerardijn, M. Bar, L. Smolderen, W. Faes, A.-F. Schepers, M. Rocour, F. de Callataÿ, Ph. Sadin, A. Decock, A. Buchet, G. Lejeune, M.-H. Williot Parmentier en V. De Wilde.

Excusés – Verontschuldigd : Mevr. L. Naster-Van der Mert en Dhrn. A. Haeck, F. Willems, M. Colaert, H. Pottier en G.-X. Cornet.

De voorzitter opent de zitting om 14u30.

Dhrn. van Heesch en de Callataÿ laten enkele recente publicaties circuleren die door het Penningkabinet werden aangekocht.

Dhr. Dewit spreekt over De medailles met dubbelkop paus/duivel en Paus/keizer.  Hij geeft een overzicht van de voornaamste typen van de talrijke propagandamedailles met op de voorzijde de dubbelkop paus/duivel en op de keerzijde kardinaal/nar, en van deze met resp. paus/keizer en kardinaal/bisschop.  De spreker verzet zich tegen het klassement dat door Francis Pierrepont Barnard in 1927 werd gemaakt.  Deze auteur stelde dat de serie met dubbelkop paus/keizer eerst gecreëerd zou zijn en dat het protestantse kamp daarop een satirische medaille zou hebben gemaakt. Volgens de spreker is dit weinig waarschijnlijk.  Het paus/duivel type past perfect in de sfeer van Luthers pamflet Contra papatum a diaboli fundatum. Het vroegst gedateerde stuk van dit type is 1540.  Anderzijds is het zeer onwaarschijnlijk dat er zomaar een bizar type met dubbelkop paus/keizer in Rome zou zijn gecreëerd, rond 1530, om de samenwerking tussen kerkelijke en wereldlijke hiërarchie te bevestigen.  De spreker is van oordeel dat de Kerk de protestanten met eigen middelen heeft willen bestrijden en dat de serie Paus/keizer na de serie paus/duivel dient te worden geplaatst.  Hij maakt verder voorbehoud over de plaatsing van een duidelijke vervalsing, gedateerd 423 aan het hoofd van de katholieke serie.

M. François de Callataÿ présente une communication intitulée «Les applications restreintes de la «Loi de Gresham» au monde hellénistique».  Cette communication produite pour un récent colloque tenu à Padoue (28-29 octobre 2005) sur les applications de la «loi de Gresham» à travers les époques dresse, pour les monnayages grecs hellénistiques, une panorama très différent de celui qui se déduit des affaires monétaires au Moyen Âge ou lors des Temps Modernes.  Disons d’un mot que, avec des trésors composés de monnaies que ne différencient ni le titre de fin ni le poids, avec des utilisateurs qui ne cherchent ni à rogner ni à mettre de côté les exemplaires les plus lourds, le champ d’action de la «loi de Gresham» apparaît au total comme restreint à l’époque hellénistique, du moins si on se place du point de vue de l’utilisateur et ses choix micro-économiques.

De voorzitter sluit de vergadering rond 16h30.

 

 

 

©  KBGN-SRNB, 2008-2021