Reglement m.b.t. deelname aan de driejaarlijkse prijs 'Hubertus Goltzius' van het Genootschap

 

1. Het Koninklijk Belgisch Genootschap voor Numismatiek, v.z.w. onder de Hoge Bescherming van Zijne Majesteit de Koning, heeft een driejaarlijkse prijs in het leven geroepen met de naam "Prijs Hubertus Goltzius". De eerste prijsuitreiking vindt plaats in 2019 ter gelegenheid van het driejaarlijks symposium georganiseerd door het Genootschap.

2. Deze prijs wordt toegekend aan een ongepubliceerd wetenschappelijk werk dat gewijd is aan een numismatisch onderwerp, in de breedst mogelijke betekenis (munten, penningen, rekenmunten, méreaux, muntgewichten, munttechnieken, enz.), m.b.t. de Zuidelijke Nederlanden, tussen de 5de en de 21ste eeuw. Dit werk kan in het Nederlands, het Frans, het Duits, het Engels of het Spaans worden geschreven.

3. Inzendingen moeten in tweevoud en per aangetekend schrijven worden gericht aan de voorzitter van het Koninklijk Belgisch Genootschap voor Numismatiek, p/a Penningkabinet, Koninklijke Bibliotheek van België, Keizerslaan 4, 1000 Brussel, vier maanden voor de toekenning van de prijs.

4. De jury die de ingezonden werken zal beoordelen is samengesteld uit de directeurs van het Belgisch Tijdschrift voor Numismatiek en Zegelkunde en de leden van de Raad van Bestuur van het Koninklijk Belgisch Genootschap voor Numismatiek. Deze jury kan, in uitzonderlijke gevallen, een beroep doen op een gerenommeerde specialist op het gebied van de behandelde onderwerpen. De beslissing van de jury is onherroepelijk.

5. Deelname staat open voor iedereen, zonder leeftijdsgrens, en is niet onderworpen aan diploma-, titel- of nationaliteitsvereisten. Leden van de jury kunnen niet meedingen.

6. De prijs bedraagt € 2.000 en wordt uitgereikt in de vorm van een geldbedrag, ter gelegenheid van de driejaarlijkse symposia, georganiseerd door het Genootschap. De jury is niet verplicht de prijs toe te kennen indien hij van oordeel is dat geen van de ingediende werken dit verdient.

7. Elk geschil betreffende de interpretatie of toepassing van dit reglement behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de Raad van Bestuur van het Genootschap.

 

 

Fermer Sluiten Close
 

©  KBGN-SRNB, 2008-2019