Home

Wie zijn we ? Activiteiten Publicaties Contact

Aanvragen tot lidmaatschap als corresponderend lid (voor numismaten met de Belgische nationaliteit) of als buitenlands lid (voor numismaten met een andere nationaliteit, zelfs indien ze in BelgiŽ woonachtig zijn) moeten worden gericht aan de voorzitter van het Genootschap, hetzij per e-mail (callatay@kbr.be), hetzij per post (Koninlijke Bibliotheek van BelgiŽ, Penningkabinet, T.a.v. dhr. FranÁois de Callataˇ, Keizerslaan 4, 1000 Brussel). De aanvraag bestaat uit:

Uw aanvraag wordt eerst geŽvalueerd door de Raad van Bestuur, en in geval van een positief advies, ter goedkeuring voorgelegd aan de eerstkomende Algemene Vergadering (hetzij in maart, hetzij in oktober).

 

 
Fermer Sluiten Close

©  KBGN-SRNB, 2008-2021